Naše delo zajema področja računovodstva za društva, zavode, samostojne podjetnike in majhne družbe. Ker se zavedamo, da se delo podjetnika ne konča vedno ob 16.00 uri, smo za vse naše stranke dosegljivi tudi popoldne in med vikendi. Trudimo se, da odgovorimo takoj, oziroma po posvetovanju s priznanimi strokovnjaki. Še preden boste opravili registracijo dejavnosti ali kadar ne boste znali rešiti poslovne težave, si bomo za vas vzeli čas in vam brezplačno svetovali. Za lažje odločanje vam pripravimo tekoče informacije o vašem poslovanju. Vsebino vaših dokumentov smatramo kot strogo poslovno skrivnost. Aktivno sodelujemo tudi pri inšpekcijskih pregledih.

Aktualno:

  • Obračun prispevkov za kmete, popoldanske s.p.-je, sobodajalce….
  • Vodenje FADN evidenc
  • Obračun DDV-ja za sobodajalce in kmete

Cena naših storitev je odvisna od obsega poslovanja vašega podjetaj, metode dela in dogovora v
zvezi z obsegom naših storitev. Brez odgovora na ta vprašanja ni mogoče določiti cene storitve vnaprej.

Delovni čas:

  • Vsak dan od 8.00 do 15.00 ure na Ponikvah 95
  • Vsako sredo od 8.00 do 12.00 ure v Tolminu, Brunov drevored 13