Čebelarstvo je bilo sprva naše razvedrilo, ki je sčasoma preraslo v resnejšo dejavnost.
Nadaljujemo več kot dvajsetletno tradicijo, od leta 2000 pa čebelarimo po ekoloških načelih. Trenutno lahko pri nas kupite ekološki cvetlični in lipov med ter čebelji vosek ali pa se poslužujete apiterapije v na novo zgrajeni komori.